SIKÇA SORULAN SORULAR

URL

Bir İnternet sitesi üzerinde yayımlanan belli bir sayfayı belirten komut formatıdır. Örneğin bu sayfanın URL'i http://internet.btk.gov.tr/sss.html 'dir.
URL üç bölümden oluşur.
1) http://, https://, ftp://, vb. ile başlayan ilk kısım kullanılan protokolü gösterir.
2) Protokol ile ilk bölü işareti arasında kalan kısım alan adı (domain) olarak adlandırılır. Örneğin internet.btk.gov.tr
3) Bölü işaretinden sonraki kısım ise sayfanın yolunu gösteren kısımdır.

Alan Adı ( Domain )

Bilgisayarlar IP ( İnternet Protokolü ) adresi denilen rakamları kullanarak haberleşirler. IP adreslerinin hatırlanması ve kullanılması zor olduğu için bunun yerine hatırlanması daha kolay olan alan adları kullanılmaktadır. Örneğin internet.btk.gov.tr. İnternet'te bir sayfayı ziyaret etmek istediğimizde bilgisayar önce ziyaret etmek istediğimiz sayfanın alan adına karşılık gelen IP adresini DNS denilen sunuculardan sorarak öğrenir ve o IP adresine gider.

Site IP Adresi

IP (İnternet Protokolü) adresi, İnternet üzerindeki bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları tüm bilgisayarlar için farklı olan numaralardır. Birbirinden nokta ile ayrılmış dört rakamdan oluşur. Bu rakamlar 255'ten büyük olamaz. Örneğin 88.255.41.20

Şehir/Ülke

Sitenin IP adresinin tahmini yerini belirtir.

Yer Sağlayıcı

İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Sitenin IP adresinin kimlik bilgilerinde kayıtlı olan organizasyon bilgisinden elde edilmektedir.

Erişim Sağlayıcı

Kurduğu kablolu/kablosuz sistemler, dial-up, ADSL, ethernet vb. teknolojilerle internete erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Sitenin IP adresinin kimlik bilgilerinde kayıtlı olan organizasyon bilgisinden elde edilmektedir.

Alan Adı Durumu

Alan adının kayıt durumunu gösteren bilgidir. Sitenin alan adı bilgilerindeki kayıt bitiş tarihinden yaralanılarak elde edilmektedir.

Alan Adı Kayıt Başlangıç Tarihi

Alan adının hangi tarihte kayıt olduğunu gösterir.

Alan Adı Kayıt Bitiş Tarihi

Alan adının kayıt süresinin bitiş tarihini gösterir.

Alan Adı Kayıt Firması

Alan Adının kayıt ettirildiği firmadır. Sitenin alan adı bilgilerinden yaralanılarak elde edilmektedir.

Alan Adı Kayıt Ettiren

Sitenin alan adı bilgilerinden yaralanılarak elde edilmektedir.

Alan Adı Bilgileri ( Alan Adı Whois )

Alan Adı Bilgileri(alan adı whois), alan adının (domain) ait olduğu kişi ve/veya kuruluşun bilgilerini içermekte olup alan adının kime ait olduğunu öğrenebilmek için kullanılan sorgulama sisteminin genel adıdır. Alan Adı Whois sorgusu ile; alan adı sahibi, idari sorumlusu, ödeme sorumlusu ve teknik sorumlu bilgileri ve bu bilgiler içerisinde isim soyisim, firma adı, email adresi, adres ve telefon bilgileri öğrenilebilir.

IP Bilgileri ( IP Whois )

IP whois, IP numaranın ait olduğu kişi ve/veya kuruluşun bilgilerini içerir. IP Whois sorgusu ile IP numarasının erişim sağlayıcısı, yer sağlayıcısı, ülke ve şehir bilgileri öğrenilebilir.

Kategori

Alan adı kategorizasyonu yapan açık kaynak araçlarından elde edilen sitenin kategori bilgisidir.

IP Güzergah ( Traceroute )

Hedef olarak belirttiğiniz IP/Alan adı ile bilgisayarınız arasındaki erişimin hangi IP'ler ( bu IP'lerin ülkeleri) üzerinden ne kadar sürede gerçekleştiğini gösteren metotdur.

Ekran Görüntüsü

Sayfanın sorgu anı itibariyle alınan ekran görüntüsüdür.