Güvenlik Kodu
Genel Açıklamalar
  • Yapılan sorgulamalarda gösterilen bilgiler İnternet'teki açık kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir.

  • İnternet'in doğası gereği açık kaynaklar kullanılarak elde edilen bu bilgilerin güncelliği ve doğruluğu taahhüt edilemez.

  • Elde edilen bilgilerin bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  • Sorgulama için whois.domaintools.com, viewdns.info, lookup.icann.org, iplocation.net gibi açık kaynaklar da kullanılabilir.