Güvenli İnternet Hizmeti

Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin çalışmalar, Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. Maddesi ve “Gençliğin korunması” kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıca bu Anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanununun Tüketici ve Son Kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yonetmeliği'nin “İnternetin Güvenli Kullanımı” başlıklı 15.maddesi de uygulamanın kapsamını belirlemiştir. Yonetmelik, İşletmecilere İnternetin Güvenli Kullanımına yonelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirmiştir.

Soz konusu çalışmalar, hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” şeklinde düzenlenmiştir.

Kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla soz konusu Usul ve Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Uluslararası normlar ve uygulamaları itibariyle;

Avrupa Konseyi Siber Suç Sozleşmesinin reşit olmayanlara ilişkin düzenlemesi, Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel Somürü ve İstismara Karşı Korunmasına Yonelik 201 sayılı Sozleşmesinin ilgili hükümleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sozleşme‘ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün çocuk pornografisine ilişkin düzenlemeleri de gozetilmiştir.

Güvenli İnternet Hizmeti, Türkiye'de İnternet'in güvenli kullanımına yonelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Sadece Kurumumuz İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikâyet yapılmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulan sonuçlar da ozellikle ebeveynlerin İnternet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve arayışlarını teyit eder niteliktedir.

Güvenli İnternet Hizmeti 22 Kasım 2011 tarihinde başladı ve abone sayısı artarak devam etmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti, altyapısı erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ÜCRETSİZ, TALEBE BAĞLI, ALTERNATİF bir İnternet erişim hizmetidir. 

Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk ve Aile profili olmak üzere iki profilden oluşmaktadır. Bu hizmet, kullanıcıların bireysel tercihlerine dayalı olarak talep etmeleri halinde alabildikleri ve kullandıkları profiller (Çocuk veya Aile) arasında her an geçiş yapabildikleri ve istedikleri an Güvenli İnternet Hizmeti dışına çıkabildikleri bir işleyişi ongormektedir.

Bu hizmetle aileler, internein olumsuz içeriklerinden olan pornografik sitelerden, uyuşturucu ticareti yapan sitelerden, şiddet içeren sitelerden, ırkçılık ve nefret suçları üzerine yayın yapan sitelerden, suç işlemeyi anlatan sitelerden, teror propagandası yapan sitelerden , dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkânına sahip olmaktadırlar.

Mevcut filtreleme hizmetlerinden faydalanamayan kullanıcıların (bilgisayar kullanma düzeyleri vb. sebeplerle bu tür filtre programlarını kullanamamış olan kullanıcılar) kolayca kullanabileceği bir hizmettir.

Çocuk veya Aile profilinden birini tercih eden kullanıcı, kullanmakta olduğu profil ile ilgili olarak karşılaştığı sorunu hemen dile getirme ve bu çerçevede tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. Zaten kullanıcılardan gelen talep, oneri ve değerlendirmeler doğrultusunda soz konusu hizmet sürekli olarak geliştirilmekte ve etkinliği artmaktadır.

İnternetin sakıncalı içerikleri ile karşılaşmak istemeyen, hatta bu sebepten dolayı evine internet almak istemeyen kişiler de İnternetin sunduğu imkânlardan yararlanmak için Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih edebilir.

Bu hizmet ile mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde ozgür bırakılmakta diğer taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri doğrultusunda bir alternatif İnternet erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır.

Profiller

Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk ve Aile profili olmak üzere iki profilden oluşmaktadır.

Çocuk Profili

Çocuk profili; İnternet ortamında yer alan eğitim, kültür, sanat, iş, ekonomi, odev, bankacılık ve finans, kariyer, alışveriş, sağlık, müzik, haber, e-posta, resmi ve kamu siteleri, tatil, ozel şirketler, eğitim kurumları, e-devlet gibi pek çok farklı türden yararlı web sitelerinin bulunduğu bir profildir. İçeriği tamamen onaylanmış olan sitelerden oluşmaktadır.

Aile Profili

Aile profili;  kumar, intihara yonlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, ayrımcılık, nefret, teror, şiddet-vahşet gorüntüleri, kan ve şiddet içeren dovüş sporları, hayvan dovüşleri, dolandırıcılık, zararlı yazılım vb. içerikleri barından web sitelerinin yer almadığı profili ifade etmektedir.

Aile profilinde, Çocuk profiline ek olarak kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine erişilebilmektedir. Ancak istenirse oyun siteleri, sohbet siteleri ve sosyal medya siteleri ayrı ayrı veya birlikte seçilerek çocukların bu tür sitelere erişimine kısıtlama getirilebilmektedir.


Abonelik

Aboneler, internet hizmeti aldıkları işletmeciye çağrı merkezi,  sms,  bayi veya online işlem merkezi üzerinden Güvenli İnternet Hizmeti almak istediklerini bildirebilirler. Ayrıca abone olduktan sonra istedikleri zaman profil değişikliği yapma imkanı da mevcuttur.


https://guvenlinet.org.tr/basvuru  linkinde başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.

Hizmete ilişkin ayrıntılı bilgilere www.guvenlinet.org.tr  adresinden erişilebilmektedir.